Client:

SCG HEIM

Task:

Windows Application

Executives:

AttoDreams

ซอฟต์แวร์ Floor Planner ได้ทำขึ้นมาเนื่องจากเหตุผลที่ว่า ในการที่เซลล์จะออกไปขายบ้านให้กับลูกค้าแต่ละครั้งนั้น จะทำได้เพียงวาดแบบบ้านที่ลูกค้าต้องการซื้อ ลงบนกระดาษโฉนดแบบคร่าวๆ และส่งไปให้สถาปนิกออกแบบจริงบนกระดาษออกแบบ แล้วจึงส่งให้ลูกค้าดูอีกครั้ง จึงทำให้เสียเวลาในช่วงเวลานี้มาก ดังนั้นนี่จึงเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดซอฟต์แวร์ตัวนี้ขึ้นมา

ลักษณะการใช้งานของซอฟท์แวร์ตัวนี้ คือ เซลล์สามารถอัพโหลดโฉนดที่ดินของลูกค้าลงบนซอฟต์แวร์ตัวนี้ และให้ลูกค้าดูไปพร้อมกันเลย หลังจากนั้นคลิกเลือกแบบบ้านที่มีอยู่ได้เลย รวมถึงการจัดแต่งด้วย ต้นไม้, รถยนต์, โต๊ะ, เก้าอี้ หรือ เตียงนอน เป็นต้น เมื่อจัดแต่งเรียบร้อยแล้ว ก็สามารถพิมพ์ออกมาเป็นกระดาษออกแบบ (Drawing) ได้ ในขนาด A3 พร้อมทั้งมีสเกลที่ถูกต้องถึง 98% เพื่อเป็นแบบร่าง ก่อนที่จะส่งไปให้สถาปนิกทำแบบของจริงอีกที

Comments

แสดงความคิดเห็น