attodreams__merlin_bi_0

attodreams__merlin_bi_1

attodreams__merlin_bi_3

attodreams__merlin_bi_2

attodreams__merlin_bi_4

attodreams__merlin_bi_5

attodreams__merlin_bi_7

attodreams__merlin_bi_6

Client:

Aqua Flow Company Limited

Task:

Web Application, Internal System

Executives:

AttoDreams

ระบบ Merlin เป็นอีกหนึ่งโปรเจกต์ของบริษัท Aqua Flow ซึ่งเป็นเว็บแนว Business Intelligence โดยการนำข้อมูลทั้งหมดในองค์กร ไม่ว่าจะเป็น แผนกการผลิต, แผนกบัญชี, แผนกบุคคล เป็นต้น จะนำข้อมูลมารวมกันในระบบนี้ เพื่อให้ระบบวิเคราะห์ข้อมูลออกมาเป็นรายงานให้ทางผู้บริหารทราบภาพรวมของบริษัทในปัจจุบัน ง่ายต่อการจัดการข้อมูลในบริษัท อีกทั้งยังช่วยลดเอกสารที่เป็นกระดาษอีกด้วย (Paperless)

สำหรับบริษัท Aqua Flow จะทำเกี่ยวกับการผลิตน้ำปะปา ดังนั้นในระบบนี้ จะมีส่วนสำคัญๆดังนี้ คือ หน้าแรกจะเป็นกราฟสรุปรวมข้อมูลต่างๆในบริษัท, มีหน้าสำหรับบันทึกการผลิต (ระบบจะคำนวณ Loss จากการผลิตให้เอง รวมทั้งวิเคราะห์คุณภาพน้ำกว่าผ่านหรือไม่), ระบบคลังสินค้า, ระบบบัญชี, ระบบรายงาน (สามารถ Export เป็นไฟล์ Excel ได้), ระบบผู้ใช้งาน เป็นต้น

Comments

แสดงความคิดเห็น