อบรมหลักสูตร IT Security

อบรมหลักสูตร การรักษาความปลอดภัยให้กับเว็บแอปพลิเคชัน ที่ ม.ขอนแก่น

 

เมื่อวันที่  27 พฤศจิกายน 2556 เวลา 9.00 – 16.30 น.  ผู้ก่อตั้ง แอตโตดรีมส์ ได้ไปเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “หลักสูตร การรักษาความปลอดภัยให้กับเว็บแอปพลิเคชัน” ให้กับบุคคลากรทางด้านไอทีของ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ ห้องฝึกอบรม ชั้น 4 อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์ มข. และนอกจากนี้ยังมีท่านวิทยากรอื่นๆที่มาให้ความรู้อีกเช่น ดร.กิตติ์ เธียรธโนปจัย, นายมงคล เต็งรุ่งโรจน์, นางสาวสุรนุช สัพโส

IT Security   การบรรยายให้ความรู้แก่พนักงาน “มหาวิทยาลัยขอนแก่น” ในด้าน IT Security ในหัวข้อเรื่อง “หลักสูตรการรักษาความปลอดภัยให้กับเว็บแอปพลิเคชัน” เพื่อให้พนักงานที่ทำงานเกี่ยวข้องกับทางด้านเว็บแอปพลิเคชัน ได้ตระหนักถึงภัยร้ายแรงที่เกิดจากการเจาะระบบของผู้ไม่หวังดี
ในหลักสูตรนี้ ได้บรรยายถึงวิธีการทั่วไปที่ Hacker ใช้กันบ่อยๆ เช่น SQL Injection, Cross-Site Scripting (XSS) และ Unvalidated Parameters โดยบรรยายถึงวิธีการเจาะเข้าระบบ ว่าเขาทำกันอย่างไร และทำไมถึงทำได้ และระบบของเราเกิดช่องโหว่ได้อย่างไร และมีการสาธิตวิธีการ Hack ให้ดูเป็นตัวอย่าง พร้อมทั้งเสนอวิธีแก้ไขให้ด้วยครับ

 

 

Comments

แสดงความคิดเห็น