Toranit Sittitanadol

Project Coordinator

บุคคลผู้มีสองชื่อทั้ง จิง และ ตี๋ (แล้วแต่ใครอยากจะเรียก) จึงได้รับ 2 ตำแหน่งเช่นเดียวกัน ทั้ง Project Coordinator และ Developer ซึ่งหน้าที่หลักนอกจากการเขียนโปรแกรมก็คือ การติดต่อกับลูกค้า และคอย Support ลูกค้าตลอดเวลา รวมถึงการอบรมวิธีแก้ใช้ซอฟต์แวร์อีกด้วย

Sermchon Yanyarat

Senior Developer

“อ้น” หนุ่มผู้รักการพัฒนาซอฟต์แวร์ รวมถึงการเล่นอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ต่างๆ ได้เป็นหนึ่งในตัวหลักของทีมเขียนโปรแกรมของแอตโตดรีมส์ หน้าที่หลักคือ การพัฒนาซอฟต์แวร์ เน้นๆ!

Supattra Uwattanasakul

Marketing Executive

“น้องเมเม่” สาวสวยจากทีม Marketing ที่จะดูแลเรื่องการตลาดของทีม รวมถึงคอยติดต่อและประสานงานกับลูกค้าของแอตโตดรีมส์ นอกจากนี้ยังทำเรื่อง Business Analytic อีกด้วยครับ