“อ้น” หนุ่มผู้รักการพัฒนาซอฟต์แวร์ รวมถึงการเล่นอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ต่างๆ ได้เป็นหนึ่งในตัวหลักของทีมเขียนโปรแกรมของแอตโตดรีมส์ หน้าที่หลักคือ การพัฒนาซอฟต์แวร์ เน้นๆ!

Comments

แสดงความคิดเห็น