บุคคลผู้มีสองชื่อทั้ง จิง และ ตี๋ (แล้วแต่ใครอยากจะเรียก) จึงได้รับ 2 ตำแหน่งเช่นเดียวกัน ทั้ง Project Coordinator และ Developer ซึ่งหน้าที่หลักนอกจากการเขียนโปรแกรมก็คือ การติดต่อกับลูกค้า และคอย Support ลูกค้าตลอดเวลา รวมถึงการอบรมวิธีแก้ใช้ซอฟต์แวร์อีกด้วย

Comments

แสดงความคิดเห็น