เว็บไซต์ School Management System เป็นเว็บที่ใช้ในการบริหารจัดการสถาบันติวเตอร์ เนื่องจากสถาบันติวเตอร์ปัจจุบันนี้ ยังขาดระบบจัดการที่ดี และบางครั้งการนัดหมายตารางเรียนเพื่อใช้ห้อง หากนักเรียนลา หรืออาจารย์ที่สอนลา ก็จะติดต่อกันได้ช้า และกว่าจะมีการอัพเดทตารางเรียนกลาง ก็ต้องมีแอดมินมาคอยบริหารจัดการให้จึงมีความวุ่ยวายเกิดขึ้น

ดังนั้นเว็บไซต์ School Management System จะเป็นเว็บไซต์ที่ตอบโจทย์ทั้งหมดนี้ โดยที่จะมีตารางเรียนออนไลน์ ให้อาจารย์และนักเรียนเข้าระบบมาดูตารางของตนเองได้ ถ้ามีการลาเกิดขึ้น ก็สามารถเข้าไปคลิกยกเลิกคลาสเรียนนั้นๆได้ โดยที่ข้อมูลทั้งหมดจะเป็นแบบออนไลน์ ทำให้การอัพเดทตารางเรียนกลางเป็นไปได้ฉับไว แถมแอดมินก็ไม่ต้องมานั่งปวดหัวเองด้วย

นอกจากนี้เรายังมีระบบการคำนวนเงินของติวเตอร์และคำนวนค่าใช้จ่ายของนักเรียนแต่ละคนให้อีกด้วย หลังจากชำระเงินแล้วก็สามารถออกใบเสร็จได้ ดูรายการย้อนหลังหลายๆเดือนได้ สามารถเข้าไปกำหนดควบคุม User ของผู้ใช้งานได้ด้วย พร้อมทั้งฟังก์ชัน Setting อื่นๆอีกมากมาย

Client:

Prompt School Tutor

Task:

Web Application & Management

Executives:

AttoDreams

Comments

แสดงความคิดเห็น